Koningsdag

Beste Dorpsgenoten,

We hoeven jullie niet te vertellen dat het coronavirus ons allen aardig in de ban heeft. Alle landelijke maatregelen gelden uiteraard ook voor ons en wij gaan er vanuit dat iedereen zich daaraan houdt. Des te eerder is het achter de rug en des te groter de kans dat er hier geen slachtoffers vallen. Denk aan jezelf, maar denk ook vooral aan elkaar!

Uiteraard hebben alle maatregelen ook directe gevolgen voor een aantal activiteiten die traditiegetrouw op de kalender staan in april en mei. De versierde fietsenoptocht op Koningsdag zal niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor de herdenking op 4 mei en voorgenomen festiviteiten op 5 mei. We kunnen op dit moment nog niks zinnigs zeggen over uitstel of een alternatieve invulling, daarover houden we jullie op de hoogte.

Een paar weken isolatie wordt een paar maanden. We weten dat het sociale netwerk in onze dorpen sterk is, maar er wordt nu meer dan ooit een beroep gedaan op ‘noaberschap’. Heeft u hulp nodig, of kent u iemand die hulp nodig heeft, stuur dan een mailtje naar info@niekerk-oldekerk-faan.nl of bel één van de bestuursleden. Ook als u hulp wilt geven horen we dat graag. Wij zullen waar mogelijk proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Tot slot: gebruik je gezond verstand. Ga niet hamsteren, geef geen feestjes en spreek elkaar aan op risicovol gedrag. Maar bovenal: help elkaar! Dit is het moment om te laten zien dat we echt het leukste dorp zijn…

Namens Dorpsbelangen,
Emil Klok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *