Jaarmarktcomité

Jaarmarktcomité

Bij de jaarlijkse feestweek is al jarenlang de jaarmarkt het afsluitende hoogtepunt op de vierde zaterdag in augustus
Terwijl veel jaarmarkten een moeilijk bestaan leiden, floreert de jaarmarkt in Niekerk.

De organisatie van de jaarmarkt ligt in handen van het Marktcomité. Dit comité heeft de volgende samenstelling:

Ide Doornbos  –  voorzitter — email adres: info@ticom.nl

Jeannette Doornbos  –  penningmeester — email adres: info@ticom.nl

Jan Posthumus – evenementen coördinator — email adres: info@posthumuspromotions.nl

Henk Kijf – PR en sponsorwerving — email adres: henkkijf@gmail.com

Bert Mulder – 0629073116

Mark Boersma Marktmeester- 0630801394