Dorpsbelangen

Doelstelling dorpsbelangen

In de statuten staat sinds de oprichting op 18 augustus 1964 de volgende doelstelling voor Dorpsbelangen:

 

“De stichting heeft als doel de samenwerking van de inwoners in het werkgebied met hun verschillende levensovertuigingen en maatschappelijke groeperingen te bevorderen en daarmee de leefbaarheid in het werkgebied op een hoger peil te brengen, waarbij ieders standpunten en principes gerespecteerd moeten worden.”

Het stichtingsbestuur probeert dit te realiseren door:

 

  • het beleggen van bijeenkomsten en vergaderingen

 

  • het organiseren van activiteiten op sociaal en cultureel gebied.

 

  • het uitgeven van het informatieblad “De Dörpsproat “

Mede om onze doelstelling te kunnen waarmaken is de stichting lid van de Vereniging voor Groninger Dorpen (VGD).

 

 

Overlegstructuren

Als bestuur hebben we een aantal reguliere coördinerende vergaderingen. Dit zijn:

  • met alle bestuursleden van dorpsbelangen 1x per maand de bestuursvergaderingen.
  • met alle dorpsverenigingen in de gemeente Grootegast 1 x per jaar het dorpenoverleg .
  • met het College van de gemeente Grootegast 1x per jaar het groot overleg.

Natuurlijk hebben we hiervoor ook het benodigde overleg en samenwerking met de Zakenkring, de ANBO 50+, PCOB en met de jeugdvereniging de Smidse.
Voor de verschillende projecten worden aparte vergaderingen gehouden.