Spelweek commissie, wie zijn we.

Spelweekcommissie

De Spelweek is vanaf 2013 een terugkerende activiteit in de laatste week van de zomervakantie. Op de Zonneweide van Sportcentrum Eekeburen.
De organisatie van de Spelweek ligt in handen van de spelweekcommissie. Een aantal enthousiaste moeders heeft de organisatie van een midweek spelplezier met hutten bouwen, knutselen en speurtochten door de dorpen op zich genomen.  Samen met de vele vrijwilligers maken ze er ieder jaar weer een feestje van voordat de scholen beginnen.

Voor meer informatie kunt u naast de website van Stichting Dorpsbelangen kijken op onze facebook pagina: Spelweek Niekerk-Oldekerk-Faan of een email sturen naar speelweeknof@gmail.com.

De Spelweekcommissie heeft de volgende samenstelling:

Naam functie namens
Corina Segers Voorzitter Privé
Ina Brouwer Secretaris Dorpsbelangen
Ingrid Wagenaar Penningmeester Privé
Frantina Kiekenbeld Coördinator activiteiten
en vrijwilligers
Privé
Gea Hummel PR en sponsorwerving Privé
Saskia Broertjes Allround Lid Privé