14 september in de Rotonde korte presentatie herindeling

Op donderdag 14 september laten werkgroepen, bestaande uit leden van de vier gemeenteraden zien waar zij staan in de voorbereiding van het raadswerk na de herindeling. Dat doen zij in korte presentaties van 19:00 tot 20:00 uur in dorpshuis ‘De Rotonde’ in Niekerk. Aansluitend vindt de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling plaats. De Raadsgroep Herindeling is samengesteld vanuit de […]

Read more

Jubileumfeest Kuzemerkooi op 16 september wijkt uit naar de Rotonde

Het jubileum feest van de Stichting Kuzemerkooi vanwege het slechte weer de komende week uitwijkt naar de Rotonde.  Programma wordt nu: 19.30 – 20.00 uur  Ontvangst 20.00 uur               Opening 10 jaar jubileumfeest Kuzemerkooi 20.30 – 23.00 uur  Livemuziek van Bluegrassband WatOars Dorpsbewoners zijn van harte welkom op dit feest. Iedere bezoeker ontvangt naast de koffie 1 consumptie gratis.  

Read more

Haringuitreiking viering Inventaris Immaterieel Erfgoed 24 juli om 13.30 uur

Geachte vertegenwoordigers van de pers,   De traditie Haringuitreiking in Niekerk is toegevoegd aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Om dit te vieren komen de burgemeester en andere leden van de Menno Jeltema Stichting op maandag 24 juli om 13.30 uur bijeen bij het monument Haringeters, op de t-splitsing Zandumerweg – Bloemersmastraat in Niekerk. In de bijlage vindt u een persbericht […]

Read more

Vrolijk fietsoptocht op 27 april 2017 in Niekerk-Oldekerk-Faan

Ondanks dat de weervoorspellingen ook dit jaar niet erg gunstig waren voor koningsdag, was het gelukkig een droge ochtend tijdens het Oranjefeest. Bijna 50 basisschool kinderen hadden zich ingeschreven voor de versierde fietsoptocht en fietsringsteken. Doordat er weinig deelname was vanuit de basisschoolgroepen 7 en 8 is besloten om deze samen te voegen tot één groep samen met 5 en […]

Read more