Project “Het Zuiderpark”

Aandacht voor het Zuiderpark

 

Enigszins verscholen achter de huizen ligt midden in Niekerk het Zuiderpark. In de volksmond vaker ‘het wandelparkje’ genoemd. Een mooi stukje groen dat vroeger veel werd gebruikt, maar helaas de laatste jaren wat verwaarloosd is. In de Dorpsvisie van 2013 is door de inwoners van Niekerk Oldekerk Faan aangegeven dat verbetering van het park hoge prioriteit heeft. Na het leefbaarheidsfestival in 2014 is het weer een tijdje stil geweest, maar Dorpsbelangen heeft samen met een aantal omwonenden de koe bij de horens gevat en is het gesprek met de gemeente aangegaan. Wij willen natuurlijk heel graag dat het park weer een plek wordt waar mensen elkaar ontmoeten, waar jong en oud terecht kunnen, om te spelen, te wandelen, te picknicken. De gemeente heeft niet altijd hetzelfde belang, en daarom gaat Dorpsbelangen in 2017 het park in erfpacht nemen. Dat houdt in dat we zelf mogen bepalen hoe we het park gaan inrichten – daar krijgen we dan zelfs een beetje geld voor – maar het betekent ook dat we verantwoordelijk worden voor het onderhoud en de staat van het park. Burgerparticipatie ten top zeg maar. En daarbij willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen betrekken! Want wij kunnen wel met ideeën komen, maar uiteindelijk gaat het erom wat we met z’n allen willen.

 

Centraal uitgangspunt in de plannen is dat het park een plek wordt voor ontmoeting en ontspanning. Voor jong en oud. En dat willen we dan ook het liefst zo duurzaam mogelijk doen. Wat is daar dan voor nodig? Je kunt denken aan meubilair, natuurlijke speeltoestellen, een barbecueplek, struinpaadjes, een grote zandbak, insectenhotel en wilde bloemen, een muziekpodium. Maar er zijn vast nog veel meer mogelijkheden. En daarover gaan we graag met alle dorpsgenoten in gesprek. Daarom organiseert Dorpsbelangen op maandag 23 januari 2017 een ideeënavond in De Rotonde. Vanaf 20 uur is iedereen welkom om mee te denken hoe het park zo mooi en levendig mogelijk te maken.

 

De geopperde ideeën zullen wij verwerken in een plan waarmee we vervolgens op zoek gaan naar financiering. Tegelijkertijd willen we een aantal werkgroepen starten, bijvoorbeeld voor de inrichting van het park, maar ook voor het onderhoud.

 

Wij hopen jullie te zien op 23 januari. Mocht je niet kunnen, maar wel ideeën hebben of mee willen werken, stuur dan even een mail naar emil@casavia.nl.

 

Namens Dorpsbelangen,

Emil Klok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *