Commissies

De activiteiten van Dorpsbelangen zijn te splitsen in éénmalige projecten (bv. inrichten Hoofdstraat en wandelparkje) en in jaarlijkse activiteiten/projecten (bv. Koninginnedag en sinterklaasfeest).
We hebben voor de meeste projecten draaiboeken of een projectplan geschreven. Elk project wordt geregeld door een werkgroepje /commissie waarbij één van de bestuursleden als trekker verantwoordelijk is voor de voortgang van het project en die kan dan ook uw vragen over een project beantwoorden.

Een totaal overzicht van de projecten met de verantwoordelijke leden van Dorpsbelangen, waarbij het uitgangspunt 2 personen per commissie is en vanwege continuïteit eerstgenoemde als trekker fungeert, is als volgt:

Hieronder een overzicht.

Jaarlijkse en continue activiteiten verantwoordelijke en back-up
Dodenherdenking Emiel Klok
Dorpenoverleg Folkert van der Kooi
Dörpsproat Folkert vd Kooi, Jan v/d Veen

(redactie Peter Post, Irene Haan en Aletta Ansing; opmaak en Henk Grashuis)

Evenementencomité Jolanda van Hussel, Renate Wiersma
Feestweek Allen
Dorpscoördinator Folkert van der Kooi, Emil Klok
Haringuitreiking Folkert van der Kooi
Koningsdag Ina Brouwer, Bert van Hoogen
Onderhoud ooievaarsnest Sander Oosting
Sinterklaasfeest Bert van Hoogen, Bregina Hoek, Renate Wiersma
Indelen Jaarlijkse schouw Allen
Subsidies Soc. Cultureel werk Jan v/d Veen, Ina Brouwer
Website Jolanda van Hussel, Nico Elzinga (technisch beheer)

Projecten

verantwoordelijke en back-up

Werkgroep Inrichten Hoofdstraat Sander Oosting
Werkgroep Wandelparkje Emiel Klok, Jolanda van Hussel, Sander Oosting
  • In wisselende samenstelling verlenen alle leden assistentie bij zowel de commissies als de projecten.

Contactpersonen van St Dorpsbelangen bij andere projecten:

Haringuitreiken Folkert vd Kooi
Subsidie Soc Cult. werk Folkert vd Kooi
Dorpenoverleg Jan vd Veen, Folkert van der Kooi