14 september in de Rotonde korte presentatie herindeling

Op donderdag 14 september laten werkgroepen, bestaande uit leden van de vier gemeenteraden zien waar zij staan in de voorbereiding van het raadswerk na de herindeling. Dat doen zij in korte presentaties van 19:00 tot 20:00 uur in dorpshuis ‘De Rotonde’ in Niekerk. Aansluitend vindt de openbare vergadering van de Raadsgroep Herindeling plaats. De Raadsgroep Herindeling is samengesteld vanuit de vier gemeenteraden in het Westerkwartier en behandelt alle herindelingszaken. Sinds afgelopen zomer zijn de vergaderingen van de Raadsgroep openbaar.

 

Programma De bedoeling van de presentaties is om elkaar en de inwoners van de Westerkwartiergemeenten en het Middag Humsterland in een informele sfeer op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom de herindeling. Het programma is als volgt:

  1. 19.05 uur Visie op de nieuwe raad
  2. 19.10 uur Burgerparticipatie & Raadscommunicatie
  3. 19.15 uur P&C cyclus
  4. 19.20 uur Functioneren raad
  5. 19.25 uur ICT raadsdomein
  6. 19.30 uur Inrichten griffie
  7. 19.35 uur Omgevingswet
  8. 19.40 uur Verbonden Partijen
  9. 19.45 uur Sociaal Domein
  10. 19.50 uur Werkgroep verkiezingen; o.a. cursus Politiek Bewust/Politiek Actief

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *